Konfidentsiaalsuspoliitika

Viimati muudetud 15. augustil 2019

Herbalife austab ettevõtte kõigi veebisaitide külastajate ja teenuste kasutajate privaatsust. Selles privaatsuspoliitikas tutvustatakse KKK formaadis, kuidas Herbalife kasutab teie isikuandmeid ja millised on teie õigused isikuandmete töötlemisel. Privaatsuspoliitikat käsitlevate lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil privacy@herbalife.com.

Palun võtke teadmiseks, et see poliitika kohaldub ainult nendele Herbalife’i veebisaitidele (,,saidid”), mis sisaldavad linki sellele poliitikale.

Te võite tuvastada Herbalife’i isikuandmete töötleja vastavalt asukohariigile, tutvudes tabeliga selle dokumendi lõpposas. Teie isikuandmete töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Palun võtke teatavaks, et Herbalife’i tooteid müüvad ainult sõltumatud liikmed (,,liikmed”), kes võivad ka olla teie andmete töötlejad. Nende andmetöötlusviisidest aru saamiseks pöörduge otse nende poole.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 1. • Millistel eesmärkidel Herbalife kogub minu andmeid?

 2. • Milliseid andmeid võidakse saitidel koguda?

 3. • Kuidas Herbalife kogub ja salvestab neid andmeid?

 4. • Kui kaua Herbalife säilitab neid andmeid?

 5. • Milline on Herbalife'i kohustus seoses laste privaatsusega?

 6. • Mis on küpsised?

  1. o Miks me kasutame küpsiseid?

  2. o Kuidas lubada ja keelata küpsiseid?

 7. • Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?

 8. • Milline on Interneti ja veebisaidi turvalisus?

 9. • Kas Herbalife võib selle veebisaidi poliitikat muuta?

 10. • Kuidas ma saan tuvastada oma isikuandmeid töötleva Herbalife’i andmetöötleja?

Millistel eesmärkidel Herbalife kogub minu andmeid?

Herbalife kogub oma veebisaitide kaudu teie isikuandmeid mitmel põhjusel.

 1. • Lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks:

  1. o teiega liikmeksoleku lepingu ettevalmistamiseks ja tegemiseks;

  2. o liikmeksoleku lepingu sõlmimiseks, sh teie jt liikmete sissetuleku arvestamiseks ning üla- ja alataseme grupi andmekogumi haldamiseks ja edastamiseks (aruanded);

  3. o tootetellimuste töötlemiseks;

  4. o toodete kättetoimetamiseks, tagastamiseks ja garantii haldamiseks; ning

  5. o maksetoimingute eesmärgil.

 2. • Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks:

  1. o raamatupidamise ja maksetehingute eesmärgil;

  2. o toote tagastamistoimingute sooritamiseks; ning

  3. o pädevate avalike ja õigusasutuste teabenõuetele vastamiseks.

 3. • Herbalife’i õigustatud ärihuvide eesmärkidel:

  1. o et pakkuda meie teenuseid ning meie teenuste terviklikkuse ja turvalisuse kaitseks;

  2. o et parandada veebisaitide kasutajakogemust, muutes saidid ligipääsevamateks ja kasutajasõbralikumateks ning et luua teie jaoks asjakohasemat andmesisu;

  3. o et lahendada liikme päringuid;

  4. o et täita meie kasutustingimusi, järgida meie liikmetele kehtivaid eeskirju ja meie õigusi; ning

  5. o et pakkuda teile teavet ja veebipõhist reklaami meie toodete ja teenuste ning eripakkumiste kohta.

  Kohalduvast seadusest lähtuvalt võite keelduda konkreetsete isikuandmete kasutamisest. Sellisel juhul ei pruugi te saada meie toodetest ja teenustest täielikku kasu.

 4. • Nõusolekust lähtuvalt:

  1. o võite saada sihtotstarbelisi teenuseid, nt teabepakette;

  2. o võite võtta ühendust Herbalife’i liikmega liikmeks astumisel või osaleda tegevustes ja probleemide lahendamisel;

  3. o võidakse kasutada teie e-posti aadressi või telefoninumbrit Herbalife’i toodete ja teenuste ning sidustoodete ja –teenuste tutvustamiseks; ning

  4. o võidakse kasutada konkreetseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid nagu seaduses sätestatud.

  Võite oma nõusoleku igal aja tagasi võtta, teavitades meid allpool toodud e-posti aadressil. Võite valida reklaamist keeldumise e-posti või SMSi teel või muuta arvuti brauseri seadeid nagu allpool kirjeldatud. Nõusolekust loobumise korral ei pruugi te saada meie toodetest ja teenustest täielikku kasu.

Milliseid andmeid võidakse saitidel koguda?

Herbalife’s püüame anda teile isikuandmete üle nii palju kontrolli kui võimalik. Üldiselt võite külastada saite ennast või oma andmeid tuvastamata. Ent me kogume tehnilisi andmeid, nagu IP-aadressi ja brauseri andmeid ühenduse loomiseks ja meie veebisaidi kuvamiseks. Näiteks võime koguda veebisaidil kasutaja navigeerimisandmeid või salvestada teie valikuid. See on üldine Internetis või veebisaidil kasutatav standardprotseduur. Kogutud andmed ei võimalda teie otsest tuvastamist, ent võivad olla meile kasulikud turundus- ja pakutavate teenuste täiustamise eesmärgil.

Vahetevahel kogume otse teilt andmeid, nagu teie nime ja aadressi. Teeme seda siis, kui te täidate vormi, esitades Herbalife’i toodete või Herbalife’i liikmeksoleku kohta päringu, kui võtate liikmega ühendust, lahendate probleeme või osalete auhinna konkursis. Sel juhul võime vajadusel edastada teile lisateavet ja valikuid isikuandmete sihtotstarbelise kasutamise kohta. Samuti kogume teavet teie suhtluseelistuste kohta, nt, kas soovite või ei soovi saada reklaami sisaldavat e-posti.

Herbalife kogub registreeritud liikmetelt teavet nende toodete kohta, mida te ostate Internetis ning liikmete poolt saidile vabatahtlikult üles laaditud andmeid, nt juhtviidete ja turundustegevuse andmeid.

Me võime saada teie kohta lisateavet avalikelt ja kaubanduslikult kättesaadavatest allikatest jt kolmandatelt pooltelt. Kolmandatele pooltele nagu Facebook, Google või Twitter ligipääsemisel saitide kaudu, saitidele sisse logimisel või saidikogemuse jagamisel teistega võime koguda andmeid neilt kolmandate poolte teenuste osutajatelt.

Osa saitidel avaldatud andmesisust või funktsionaalsusest on saadud kolmandatelt pooltelt, nagu Facebook ja Twitteri plug-in’id. Need kolmandad pooled saavad mõningat teavet meie veebisaidi teiepoolse kasutamise kohta, sh küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise teel (vt allpool küpsiste jaotist). Palun tutvuge nende kolmandate poolte veebisaitidega, et aru saada, kuidas nad teie andmeid kasutavad.

Kuidas Herbalife kogub ja salvestab neid andmeid?

Herbalife salvestab teie isikuandmeid tsentraalses andmearhiivis koos muude teie andmetega (kui meil on teisi andmeid). See võimaldab vältida dubleerimist, hallata täiuslikumalt meie teabeallikaid ning pakkuda paremat teenust. Me kasutame neid andmeid ülalmainitud eesmärkidel ja vastavalt teie huvile.

Kui kaua Herbalife säilitab neid andmeid?

Me säilitame teie andmeid nii kaua kui see on kogutud andmete eesmärgil vajalik või nagu seaduses sätestatud, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Teie isikuandmete säilitamise periood Herbalife’i poolt sõltub teabe eesmärgipärasest kasutamisest.

Herbalife säilitab teie andmeid truvalises keskkonnas, kus neid kaitstakse füüsiliste ja tehniliste meetmete abil. Üldsusel puudub ligipääs neile andmetele, v.a juhul, kui te edastate vabatahtlikult andmeid üldiste kogukondade ja foorumite saitide või kolmandate poolte platvormidel.

 1. • Vt allpool küsimust ,,Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?”, et aru saada, kuidas salvestatud andmeid muuta või uuendada.

Kellega Herbalife jagab minu isikuandmeid?

Asjakohaseid isikuandmeid jagatakse:

 1. • nende sidusettevõtjate, edasimüüjate, agentuuride ja litsentsiomanikega;

 2. • Herbalife’i nimel töötavate teenuste osutajatega, nt ettevõtetega, kes aitavad meie veebisaiti välja arendada, turvaliselt hallata ning ettevõtetega, kes aitavad luua asjakohasemat reklaami;

 3. • teiste ettevõtetega, kellega Herbalife on kas otseselt või kaudselt korraldanud teenuste osutamist teile, nt tellimuste täitmine, pakendite kättetoimetamine, e-posti haldusteenused, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeenuse osutamine;

 4. • konkreetsete Herbalife’i liikmetega, sh Herbalife’i ülataseme grupi liikmetega (või nt aruanded);

 5. • teiste pooltega nagu seaduses sätestatud või et täita kohtukutse, -menetluse või sarnase –menetluse nõudeid, sh andmete avalikustamist volitatud kolmandate poolte audiitoritele või valitsusasutustele või pettuse uurimiseks või vältimiseks; ning

 6. • teiste poolte ettevõttega seoses ühinemise, omandamise või pankrotimenetlusega.

Kus teie isikuandmeid salvestatakse?

Herbalife tegutseb paljudes riikides üle maailma. Olenevalt teie asukohast ja et pakkuda teile järjepidevat teenust, haldame konkreetseid veebifunktsioone ühes tsentraalses asukohas. Teeme seda hetkel USAs. Lisaks võivad ülataseme grupi liikmed olla USAs või teistes riikides. Euroopa, USA ja maailma ülejäänud piirkondade korral ei kehti ühised andmekaitse seadused. Euroopas kehtivatest seadustest lähtuvalt peab Herbalife võtma meetmeid teie andmete kaitseks nende edastamisel Euroopast väljaspool olevasse piirkonda. Need meetmed on järgmised.

 1. • Andmete rahvusvahelise edastamise korral Herbalife’i teistesse üksustesse üle maailma lähtub Herbalife oma lepingusätete mudelist.

 2. • Andmete rahvusvahelise edastamise korral teenuste pakkujatele sõltub andmekaitse teenuse pakkujast ja asukohast ning see sisaldab seaduses sätestatud andmekaitse nõudeid.

 3. • Andmete rahvusvahelise edastamise korral (kui see toimub) ülataseme grupi liikmetele lähtub Herbalife liikmelepingust.

Milline on Herbalife'i kohustus seoses laste privaatsusega?

Laste privaatsuskaitse on tähtis. Mõnel juhul võib Herbalife koguda alaealiste isikuandmeid. Herbalife võtab alaealise vanemalt või seaduslikult eestkostjalt kohalduva seaduse alusel nõusoleku.

Mis küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht edastab brauseri küpsisefailina teie arvuti kõvakettale, nii et veebisait saaks info teie kohta meelde jätta. Küpsised aitavad organiseerida veebilehe sisu operatiivsemaks reageerimiseks teie eelistustele. Enamik suuri veebilehti kasutavad küpsiseid. Küpsiseid endid ei saa teie isiku tuvastamiseks kasutada.

Küpsisefail sisaldab tavaliselt domeeni nime, kust küpsisefail tuli, küpsise ”eluiga” ja väärtust, tavaliselt juhuslikult genereeritud numbrit.

Miks me kasutame küpsiseid?

Herbalife kasutab erinevat tüüpi küpsiseid, mis täidavad erinevaid otstarbeid, aidates infot kaitsta, töödelda ja kasutuskogemust täiustada. Mõned neist küpsistest on ajutised ja kustutatakse teie brauserist, niipea kui meie lehelt lahkute. Mõned küpsised jäävad teie brauserisse palju pikemaks ajaks (olenevalt küpsise elueast). Kolmandad osapooled võivad samuti kasutada Saitide küpsiseid, mis aitavad neil täita teatud otstarvet. Meie kasutame järgmist tüüpi küpsiseid.

Toimivusküpsised

Neid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

et aidata meil juhtida serverite vahelist liiklust;

et mõista, kui kiiresti funktsioonid kasutaja jaoks laaditakse;

et tuvastada ja lahendada kasutuskogemuse probleeme ning täiustada veebisaidi tööd;

et lahendada liikmete päringuid ja aidata tagada vastavust meie liikmelisuse reeglitega; ning

et loendada meie veebisaidi külastajate arvu.

Eelistusküpsised

Neid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

et võimaldada veebisaidil pakkuda täiustatud funktsionaalsust ja personaalsust;

et võimaldada Saitidel pidada meeles infot, mis muudab saidi käitumist või välisilmet;

et kanda infot üle lehtede vahel, vältimaks info korduva sisestamise vajadust; ning

et võimaldada teile juurdepääsu sessiooni jooksul salvestatud infole.

Analüüsiküpsised

Neid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

et koostada koondstatistikat, mis võimaldab meil täiustada oma veebisaidi struktuuri;

et aidata meil paremini mõista, kuidas inimesed veebisaidi funktsioonide ja rakendustega toimivad; ning

et aidata meil tuvastada, millised tootereklaamid on kõige asjakohasemad.

Turbe ja autentimise küpsised

Neid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

et autentida kasutajaid ja vältida ligipääsuandmete kasutamist pettuse eesmärgil;

et kaitsta kasutaja andmeid volitamata osapoolte eest;

et kaitsta ostukorvide sisu või tehingute turvalisust; ning

et ennetada meie reegleid rikkuvat tegevust.

Sihitud reklaami küpsised

Neid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

et võimaldada meil kohandada sisu või reklaame vastavalt teie eelistustele ja huvidele või et vältida samade reklaamide korduvat näitamist;

et aidata mõõta turunduskampaaniate efektiivsust; ning

et mõista paremini, kuidas inimesed meie tooteid kasutavad.

Veebimajakad

Mõned meie veebilehtedest võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks (mõnikord nimetatud „clear gifs“), mis võimaldavad meil loendada kasutajate hulka, kes neid saite külastavad. Veebimajakad koguvad ainult piiratud infot, mis hõlmab küpsise numbrit, saidi vaatamise kellaaega ja kuupäeva ja saidi kirjeldust, kus veebimajakas asub. Meil võivad olla ka veebimajakad, mis on paigutatud kõrvaliste reklaamipakkujate poolt. Sellised majakad ei sisalda mingeid personaalseid identifitseerimisandmeid ja neid kasutatakse ainult selleks, et jälgida konkreetse reklaamikampaania efektiivsust.

Kuidas lubada ja keelata küpsiseid?

Oleme avaldanud küpsiste eelistuste keskuse, mis võimaldab teil lubada või keelata küpsised meie Saitidel. Pange tähele, et mõned küpsised on nõutavad meie Saitide funktsioonide, turvalisuse või vastavuse eesmärkidel ja neid küpsiseid ei saa eelistuste keskuses välja lülitada. Küpsiste eelistuste keskusele pääsete ligi siit: meie eelistuste keskuse leht.

Lisaks on teil võimalik lubada või keelata küpsiseid, muutes oma brauseri seadistusi. Ent kui teatud küpsised on deaktiveeritud, ei pruugi olla võimalik kõikide saidi funktsioonide kasutamine. Kui soovite saada hoiatust enne küpsise salvestamist teie kõvakettale, järgige allpool toodud juhiseid:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

Küpsiste kustutamine

Te saate vaevatult eemaldada igasugused küpsised, mis on installitud teie brauseri küpsiste kausta. Näiteks Microsoft Windows Exploreri kasutamisel:

Avage Windows Explorer.

Vajutage nupule „Otsing“ (Search) peamenüüs.

Valige „Kaustad ja failid“ (Folders and Files) alt otsingurealt „cookie“.

Valige „Minu arvuti“ (My computer) aknas „Otsi“ (Look in).

Vajutage „Alusta otsingut“ (Search Now).

Tehke topeltklõps leitud kaustadel.

“Valige“ ükskõik milline küpsisefail.

Vajutage klaviatuuril nupule „Kustuta“ (Delete).

Kui te kasutate Microsoft Windows Explorerit, siis peate valima „cookies“ jaotuses „Abi“ (Help), et saada infot, kust oma küpsiste kausta otsida.

Millised on minu isikuandmetega seotud õigused?

Kohaldatavast seadusest lähtuvalt võib teil olla erinevaid õigusi seoses isikuandmetega, nagu ligipääs isikuandmetele, nende parandamine, piiramine või nende töötlemise keelamine (sh otseturunduse eesmärgil töötlemine) ning edastamine teisele andmetöötlejale ja kustutamine. Mõnel meie saidil saate isikuandmeid üle vaadata ja neid uuendada või tühistada teenusega seotud liikmeksolek. Sellise funktsiooni saadavuse korral ja teiste isikuandmeid käsitlevate õigustega seoses võtke ühendust meie kohaliku Herbalife’i liikmeteenuse kontoriga. Meie e-posti aadress on https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Palun võtke teatavaks, et nende õiguste suhtes rakendatakse seadusega sätestatud piiranguid.

Kui te ei soovi saada reklaami e-posti või SMSi teel, võite keelduda edasisest teabevahetusest.

Privaatsuspoliitikat ja meie praktikat.käsitlevate lisaküsimuste korral või kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas Herbalife’s teie isikuandmeid kasutab, võtke palun ühendust järgmisel aadressil:

Data Protection Officer – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre
ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

Isikuandmeid käsitlevate küsimuste korral Euroopa Liidus olevad kasutajad ja liikmed: kui teil esineb probleeme sellega, kuidas Herbalife teie isikuandmeid kogub ja kasutab ning kui te ei saa rahuldavat vastust, on teil õigus esitada kaebus kohalikule pädevale järelevalveametile.

Milline on Interneti ja veebisaidi turvalisus?

Internet ei ole turvaline süsteem ja te peaksite olema alati Internetis avalikustava teabe suhtes ettevaatlik. Herbalife’i veebisaitide poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse avalikkusele mitte kättesaadavas turvalises kasutuskeskkonnas. Isikuandmed krüpteeritakse vajadusel enne edastamist, kasutades eesmärgikohast turvalist tehnoloogiat.

Kas Herbalife võib selle veebisaidi poliitikat muuta?

Privaatsusseadused, juhised ja kohtupraktika muutub pidevalt. Seetõttu jätab Herbalife endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Me soovitame teil see poliitika aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis meie poliitika uusima versiooniga.

Kuidas ma saan tuvastada oma isikuandmeid töötleva Herbalife’i andmetöötleja?

Te võite tuvastada Herbalife’i üksuse isikuandmete töötleja vastavalt asukohariigile, tutvudes järgmise tabeliga.

Armeenia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Austria HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany
Azerbaidžaan 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Valgevene Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus
Belgia HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium
Bosnia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Bulgaaria Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Horvaatia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Küpros HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)
Tšehhi Vabariik HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)
Taani Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6 1103 København K
Eesti LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)
Soome Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Prantsusmaa HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Prantsuse Polüneesia HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Gruusia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7
Saksamaa Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany
Ghana Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Kreeka HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece
Ungari Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”
Island Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Iirimaa Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom
Iisrael HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel
Itaalia Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia
Kasahstan LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan
Kõrgõzstan LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)
Läti 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Liibanon HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)
Leedu 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Makedoonia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Malta Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Moldova I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Mongoolia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Holland Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Norra Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Poola HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska
Portugal HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL
Rumeenia Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania
Venemaa 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Serbia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Slovaki Vabariik Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)
Sloveenia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Lõuna-Aafrika (sh Botsvaana, Leshotho, Namiibia ja Svaasimaa) Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa
Hispaania Herbalife International de España S.A. C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid
Rootsi Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Šveits Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany
Türgi HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye
Ukraina Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine
Ühendkuningriik HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom
Sambia Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia Š

Lisaks on Herbalife Europe Ltd. piiratud arvu kolmandate osapoolte teenusepakkujatega seotud isikuandmete töötleja ning Herbalife Europe Ltd. on määranud Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. oma esindajana Euroopa Liidus. Võite võtta ühendust Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. kirjutades e-posti aadressil 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg või privacy@herbalife.com.